Skip links

best quality hair transplant in turkey

FUE Hair Transplant Procedure
FUE Hair Transplant Procedure All hair transplant surgeries start with a consultation session. A thorough analysis of the patient’s hair, its shedding type, and severity is the starting point for a successful hair transplant.

DHI Hair Transplant
Dhi Hair Transplant The DHI technique applied with the implanter pen is a direct hair transplant application, it is also called by names like the Choi pen technique and unshaven hair transplantation.

Sapphire FUE Hair Transplant
Sapphire FUE Hair Transplant The FUE method (Follicular Unit Extraction) is one of the most modern and commonly used hair transplant techniques, and it ensures natural-looking results. It has recently advanced one step further, through the use of sapphire blades. FUE performed with sapphire blades is not a new technique; rather, is an innovation for an already reliable process. At Hair Transplant antalya

Beard Transplant Turkey
Beard Transplant Turkey A beard transplant is an outpatient surgical procedure in which the patient’s capillary density is increased in the beard, moustache and sideburns area if desired, in order to improve the volume, define and enhance facial appearance when there is uneven hair growth.

Hair Transplant for Women
Hair transplantation is an effective treatment method that creates a positive impact on individuals experiencing hair loss; affecting every aspect …

 

Hair transplantation provides natural and undetectable results just like your old hair.

So you can dye, perm and cut your transplanted hair with no worries.

We apply transplantation for both MEN and WOMEN in our hospital.

Hair Transplant antalya kundu Turkey with our professional experts at our modern facility, the most reasonable price. Hair Transplantation antalya

FUE Saç Ekimi İşlemi
FUE Saç Ekimi Prosedürü Tüm saç ekimi ameliyatları bir konsültasyon seansı ile başlar. Başarılı bir saç ekimi için hastanın saçının, dökülme tipinin ve şiddetinin kapsamlı bir analizi başlangıç ​​noktasıdır.

DHI Saç Ekimi
Dhi Saç Ekimi İmplanter kalem ile uygulanan DHI tekniği direkt saç ekimi uygulaması olup, Choi kalem tekniği ve tıraşsız saç ekimi gibi isimlerle de anılmaktadır.

Safir FUE Saç Ekimi
Safir FUE Saç Ekimi FUE yöntemi (Folliküler Ünite Ekstraksiyonu) en modern ve yaygın olarak kullanılan saç ekimi tekniklerinden biridir ve doğal görünümlü sonuçlar sağlar. Son zamanlarda safir bıçakların kullanılmasıyla bir adım daha ileri gitti. Safir bıçaklarla yapılan FUE yeni bir teknik değil; daha ziyade, zaten güvenilir olan bir süreç için bir yeniliktir. Saç Ekimi antalya

Sakal Ekimi Türkiye
Sakal Ekimi Türkiye Sakal ekimi, sakal, bıyık ve favorilerde istenirse kılcal damar yoğunluğunun artırılarak hacmin düzeltilmesi, düzensiz kıllanmanın olduğu durumlarda yüz görünümünün belirginleştirilmesi ve güzelleştirilmesi için ayaktan yapılan cerrahi bir işlemdir.

Kadınlarda Saç Ekimi
Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan bireyler üzerinde olumlu etki yaratan etkili bir tedavi yöntemidir; her yönüyle etkileyen…